Tiltak

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

Om tiltaket

Unika AS er tiltaksarrangør for NAV og administrerer tiltaket VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Vi tilbyr personer arbeid med oppgaver tilpasset den enkeltes ytelsesevne, våre avdelinger er catering, vaskeri og treavdeling.

Dersom du har uføretrygd og ønsker deg en jobb, kan Unika være arbeidsplassen for deg. Bedriften sysselsetter 16 - 20 personer i tiltaket som er for personer som mottar uføretrygd, og som har behov for tilrettelagt arbeid. Innsøkingen skjer hos NAV Averøy.

Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom et meningsfylt tilrettelagt arbeid gjennom produksjon av varer og tjenester.
Andre viktige oppgaver er sosial trening og motivering.

  • Du mottar lønn for de timene du arbeider. Dette er inntekt som ikke vil påvirke din uføretrygd (du kan tjene inntil 1G i tillegg til trygd). 
  • Tiltaket er ikke tidsbegrenset.

Du finner mere informasjon om tiltaket på www.nav.no

Hos oss får du

  • Opplæring og deltagelse i ulike arbeidsoppgaver. 
  • Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer. 
  • Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. 
  • Mulighet for personlig utvikling -både arbeidsmessig og sosialt. 
  • Oppfølging og veiledning.

Hva vi forventer av deg

  • Du må ha lyst til å være i arbeid og vi forventer at møter på jobb når du skal.
  • Du deltar aktivt i forhold til egen utvikling og trivsel. 
  • Du er med å bidra til et positivt arbeidsmiljø på bedriften og følger bedriftende arbeidsreglementet.

Kanskje har du også førerkort for personbil? Ved behov delta i utkjøring av varer og produkter osv.

Søknad, samtale, omvisning og utprøving på bedriften

Innsøking gjøres via henvendelse til NAV Averøy sammen med oss. Du vil deretter bli invitert til samtale og omvisning hos oss. Vi kan også gi tilbud om en uforpliktende kortvarig arbeidsutprøving i en av våre avdelinger i forkant av selve søknadsbehandlingen. Dette for at både du og vi skal kunne se om dette er noe for deg.
Dersom vi ikke har ledig plass på det tidspunktet du søker, kan det gis tilbud om å stå på en venteliste.

Oppstart og ansettelse

Ved oppstart får du en arbeidskontrakt med prøvetid. Det foretas en evaluering av prøvetiden der du og bedriften skal si noe om hvordan prøvetiden har fungert.
Videreføres arbeidsforholdet går du over på en fast VTA-plass. Sammen lager vi en handlingsplan med mål for en gitt periode.

Kontakt oss

UNIKA AS

Industriveien 28
6530 Averøy

  +47 71 51 34 88 
   post@unika.no

Kontaktskjema