Lærekandidat

Unika ble i 2012 godkjent som lærekandidatbedrift i vaskerifaget. En lærekandidat er en elev som tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve. Det inngås en opplæringskontrakt mellom bedriften og lærekandidaten om tilrettelagt opplæring i bedriften. 


Hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i, avtales individuelt. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av udanningsavdelingen i Møre og Romsdal. Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.

Kontakt oss

UNIKA AS

Industriveien 28
6530 Averøy

  +47 71 51 34 88 
   post@unika.no

Kontaktskjema