Unika skaper varige tilrettelagte arbeidsplasser på nordmøre

Om oss

Formål – hva gjør vi?

UNIKAs formål er å drive tjenesteyting og produksjon for å skape varige tilrettelagte arbeidsplasser for personer som har vanskelig for å få kunne bidra med sine ressurser i annet arbeidsliv.

Vi er i dag til samme ca. 25 ansatte, fordelt på administrasjon, arbeidsledere og tiltaksansvarlig/veileder. Antall tiltaksplasser er 16 VTA -varige tilrettelagte arbeidsplasser. I våre tre produksjonsavdelinger; vaskeri, catering og tømrer-treavdeling, tilbyr vi profesjonelle tjenester og produkter.
Et eventuelt økonomisk overskudd skal forbli i virksomheten og brukes til videre utvikling av bedriften.

Du finner mere informasjon om våre avdelinger og tjenester under fanen " Våre tjenester".
Våre kunder er små og store bedrifter, rederier, kommuner, lag,  foreninger og private kunder.

Historikk

Bedriften ble etablert i 1994 som SAPRO AS og var den gang lokalisert på Bruhagen. Eier er Averøy kommune. I 2005 ble navnet endret til UNIKA AS. Bedriften flyttet samme år til Røsand industriområdet og kjøpte eiendom/bygninger som ble tilpasset til det behovet bedriften har. To andre bygninger har de senere årene blitt oppført. Bygningene og lokalene moderniseres og pusses opp når det er økonomi og tid til dette. Mesteparten av arbeidet utføres av egne ansatte. Bildene du ser er ment å gi et inntrykk av hvordan det ser ut hos oss.

Kontakt oss

UNIKA AS

Industriveien 28
6530 Averøy

  +47 71 51 34 88 
   post@unika.no

Kontaktskjema