Oppbevaringskasse til ballbingen ved Bruhagen barneskole

Vi takker Kari Sørdal fra elevrådet ved Bruhagen barneskole for ordren.

Kassen skal benyttes til oppbevaring av baller og utstyr til ballbingen.

0